R-1Rahukohtu tn 5 hoone ajalugu latub 17. sajandisse (peahoone idapoolse tiivaga oli näidatud 1683. аastal valmistatud Toompea maketil).Suuremad ümberehitused ja põlemisejärgsed taastamised (pärast Toompea suurt tulekahju 1684. aastal) toimisid 17. sajandi lõpul -18.sajandi algusel. Oma praeguse ilme sai kinnistu peahoone peale 1859. aastal arhitekt Ghr.A.Gableri projekti järgi teostatud ümberehitust. Olemasolevale hoonele ehitati tänavapoolne tiib koos kangialusega ning vastu õuefassadi uus trepikoda, samuti muudeti ka siseplaneering. Sellest ajast on hoones säilinud enamus arhitektuuriajaloolisi detaile ja siseplaneering. Rahukohtu tn 5 peahoone oli algselt aadliresidentsiks. 19. sajandil alates 1811. aastast kuulus kinistu parun von Fersenile. 1847. aastal oli omanikuks Sophie von Wrede ja 1856. aastal kindral-major parun Aleksander von Wrede. Tema valdamise ajal toimuski hoone viimane suur ümberehitus.1873.aastal omandas kinnistu parun Constantin von Ungern-Sternberg. Ungern-Sternbergite perekona valduses oil kinnistu kuni 1928.aastani, mil see müüdi Eesti Vabariigi Põllutööstusministeeriumile. Hiljem nõukogule ajal kasutas kinnistu peahoone suuremate ruumitega nõlvakupoolset osa Majandustehnikum. Peahoone Rahukohtu tänavapoolsetes ruumides ja hoovimajas olid väikesed korterid. Hoone renoveerimine toimus 2013 aastal.

Fersen-History-Vapp

robots.txt all